به گزارش اینپیا، صدوشصتمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در حال برگزاری است.

در این جلسه ابتدا اخبار پیش از دستور مرور شد. 

این خبر در حال به روز رسانی است.

هیات مدیره

هیات مدیره

هیات مدیره

هیات مدیره

Powered by WPeMatico