شرکت صنایع شیمیایی ادیب

شرکت پتروشیمی پارسا فن آوری ادیب در سال 1387 با تجمیع چندین واحد تولیدی تأسیس و فعالیت های تولیدی و بازرگانی خود را در حوزه صنایع شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی آغاز نمود.

این شرکت شامل دو سایت تولیدی فعال در منطقه صنعتی شورآباد تهران و شهریار بوده و با داشتن حدود 10 هزار تن مخازن دپو، امکانات مناسبی جهت تولید، پالایش و تصفیه انواع حلالهای شیمیایی، تینرهای روغنی، فوری و کوره ای، وایت اسپریت، انواع هیدروکربن سبک و سنگین، انواع حلالهای شیمیایی مورد استفاده در صنایع رنگ و رزین و تینر سازی، بوتیل استات و متیل استات دارا می باشد.

شرکت پتروشیمی پارسا فن آوری ادیب در سال 1387 با تجمیع چندین واحد تولیدی تأسیس و فعالیت های تولیدی و بازرگانی خود را در حوزه صنایع شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی آغاز نمود.

این شرکت شامل دو سایت تولیدی فعال در منطقه صنعتی شورآباد تهران و شهریار بوده و با داشتن حدود 10 هزار تن مخازن دپو، امکانات مناسبی جهت تولید، پالایش و تصفیه انواع حلالهای شیمیایی، تینرهای روغنی، فوری و کوره ای، وایت اسپریت، انواع هیدروکربن سبک و سنگین، انواع حلالهای شیمیایی مورد استفاده در صنایع رنگ و رزین و تینر سازی، بوتیل استات و متیل استات دارا می باشد.

افتخارات ما

اولین دارنده استاندارد ملی تینر در ایران

برگزیده همایش ملی بزرگان صنایع شیمیایی در سال ۹۰

برگزیده همایش بزرگان کارآفرینی کشور در سال ۹۰

برگزیده همایش ملی توسعه زیر ساخت های ملی در سال ۹۰

برگزیده همایش ملی پاسخگویی به مشتریان و رضایتمندی مصرف کنندگان در سال ۹۱

برگزیده همایش ملی همت ماندگار ، کیفیت پایدار در سال ۹۱

برگزیده همایش سالیانه اتحادیه صادرکنندگان مواد نفتی در سال ۹۱

برگزیده همایش بنیانگذاران صنعت ایران در سال ۹۱

1
سال فعالیت
1
تعداد مشتریان ما
1
تعداد محصولات
1
صادرات
فهرست